Team


Stefan Berndt

Projektmanagement-Schülerprojekte
An der Jägerbäk 4
18069 Rostock
03843 7736221
stefan.berndt@bilse.de

Peter Schmedemann

Projektmanagement-Schülerprojekte
An der Jägerbäk 4
18069 Rostock
0381 808342176
0170 7471025
peter.schmedemann@bilse.de

Susan Turnow

Projektmanagement-Schülerprojekte
An der Jägerbäk 4
18069 Rostock
0381 808342177
susan.turnow@bilse.de